Nabízíme

Restaurování:
kamene, umělého kamene, štuků, sádry a polychromie na těchto materiálech
 
Kamenické práce
 
Sochařské práce
 
Štukatérské práce
 
Restaurátorské průzkumy
 

Kontakt

MgA. Jan Prokýšek Popelín 5
Popelín
378 53
728301240
proky.soch@seznam.cz